Assegurances per a Cotxes Clàssics
amb Robatori i Incendi

Afegeix Robatori, Incendi i Quilometratge il·limitat a la teva Assegurança de clàssic per només 15€ més.

Totes les cobertures que el teu clàssic necessita per estar ben protegit.

SegurClassic / Assegurances / Assegurança Robatori i Incendi

Danys per
ROBATORI

Danys per
INCENDI

Quilòmetres
IL·LIMITATS

Cobertura de Robatori per a cotxe Clàssic


La nostra garantia de Robatori inclou:

La sostracció de peces. Aquestes peces s'indemnitzaran pel cost de la seva reparació o substitució.

Els danys que es produeixin en el vehicle assegurat durant el temps en què, com a conseqüència de la sostracció, es trobi en poder de tercers, així com els ocasionats en el vehicle assegurat per la comissió de delicte en qualsevol de les seves formes.

La pèrdua total del vehicle s'indemnitzarà d'acord amb el valor de mercat de el vehicle en el moment immediatament anterior al sinistre.

Calcular assegurança

Contracta la teva assegurança Ara

i afegeix robatori, incendi i quilometratge il·limitant per només 15€

Cobertura d'Incendi per a cotxe Clàssic


La nostra garantia d'Incendi inclou:

Danys que pugui patir el vehicle asegurat per incendi o explosió, fins i tot els que afectin la instal·lació i aparells elèctrics i els seus accessoris.

Garanteix el pagament de les despeses originades per a l'extinció de l'incendi del vehicle per la intervenció del servei de bombers.

Calcular assegurança

Contracta la teva assegurança Ara

i afegeix robatori, incendi i quilometratge il·limitant per només 15€

Ampliació de Quilòmetres anual


Els quilòmetres il·limitats inclou:

La derogació de la il·limitació de quilometratge habitual de les assegurances per a cotxes clàssics.

Fes tants quilòmetres com vulguis amb el teu clàssic sense preocupar-te en cap moment per l'assegurança.

Calcular assegurança

¿Per què contractar
l'Assegurança de cotxe clàssic amb Segur Classic?

TARIFA PLANA PER L'ASSEGURANÇA DE COTXE CLÀSSIC

Tarifes sense cap sorpresa en el preu, conegui abans de sol·licitar la seva assegurança, sense donar cap dada personal i en només 10 segons el preu FINAL i real de la seva pòlissa.

- Veure el preu de l'assegurança per a cotxe clàssic

VEURE COBERTURES DE L'ASSEGURANÇA COTXE CLÀSSIC

L'única pòlissa d'Automòbils Clàssics que inclou sempre de forma automàtica i sense cost addicional les llunes, els accidents del conductor i l'assistència en carretera.

- Veure cobertures de l'assegurança de cotxe clàssic

DEP. SINISTRES DE L'ASSEGURANÇA DE COTXES CLÀSSICS

Amb un tracte personalitzat i individualitzat, lluitem pels seus interessos de la millor manera possible i amb la possibilitat de realitzar tota la gestió de declaració de sinistres o cita de llunes des del web.

EL CLUB DE L'ASSEGURANÇA PER A COTXE CLÀSSIC

Uneix-te al Club destinat a satisfer totes les necessitats relacionades amb els automòbils clàssics, i no es perdi cap novetat o notícia relacionada amb la nostra major afició, l'automobilisme clàssic.

- Veure notícies de cotxes clàssics