El teu camió històric assegurat
per fi com vols

A SegurClassic som especialistes en assegurar tot tipus de vehicles històrics. Ara també, tenim a la teva disposició assegurances per a camions històrics especialment dissenyats per ells.

SegurClassic / Assegurances / Assegurança Camió Clàssic

Avantatges de l'Assegurança per a Camió Històric

Club

Pertany al club de camions clàssics més gran del país

Assistència 24h.

Amb possibilitat de contractar assistència il·limitada

Contractar

Contracta amb el millor preu i cobertures

Quant costen les nostres
Assegurances per a Camions Clàssics?

Si ets un amant dels camions, dels que la gasolina passa per les teves venes, sabràs que els camions s'han fet un lloc dins el món dels vehicles històrics.

Ja sou molts els que esteu preservant aquests vehicles com una part important de la nostra història de la automoció, o potser fins i tot de la vostra història familiar.

Sabem que aquestes joies s'han de guardar molt bé, i per això, hem creat una assegurança especialment dissenyada per a camions històrics. Així, podràs treure a passejar aquestes reliquies, assistir a concentracions i events on exposar aquests vehicles tan exclusius.

SegurClassic
Basic

Assegurances ideals per a camions clàssics a partir de 30 anys d'antiguitat.

DES DE 190€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
CALCULAR ASSEGURANÇA

SegurClassic
Basic

Assegurances ideals per a camions clàssics a partir de 30 anys d'antiguitat.

DES DE 190€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
CALCULAR ASSEGURANÇA

Assegurances per a Camions Clàssics
Sense límits

A SegurClassic t'oferim les assegurances de camions clàssics a millor preu, amb cobertures especialment dissenyades i amb la millor atenció

CALCULAR ASSEGURANÇA

Glossari de cobertures per a camions clàssics

Atenció 24/h 365 dies l'any

Equiparem nostre servei de 24h. a una cobertura més de la teva assegurança, ja que amb Segur Classic, mai et quedaràs desatès, sigui el dia que sigui a l'hora que sigui, si no disposes del nombre d'assistència en carretera i no disposes de manera per consultar el nostre cercador de números d'assistència, pots trucar-nos i el nostre personal d'emergències et facilitarà el número de la teva grua. També pots trucar-nos per a qualsevol tipus de consulta urgent sobre la teva assegurança o similar.


Què cobreix?

Un telèfon (93 881 41 43) d'atenció per a emergències les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.


Què no cobreix?

El teléfon és per a emergències dels clients, de manera que no s'ofereix informació per a la contractació ni comercial.

Responsabilitat Civil Obligatòria

Quan per circumstàncies de la circulació, el vehicle assegurat causa un dany a un tercer, i resulta civilment responsable, la companyia asseguradora, assumirà l'obligació legal d'indemnitzar els danys causats per l'assegurat, sempre dins dels límits i amb les condicions establertes per la legislació vigent.


Què cobreix?

Pagament d'indemnitzacions per responsabilitat civil


Quins límits té?

Els límits d'aquesta cobertura seran en cada moment els vigents d'acord amb la legislació aplicable.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil Voluntària

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que el vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El pagament de les indemnitzacions que excedeixin el límit de la responsabilitat civil obligatòria.
La responsabilitat civil del remolc lleuger, és a dir de PMA inferior a 750kl.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil de la càrrega

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que la càrrega transportada pel vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El dany causat per la caiguda d'objectes transportats dins del vehicle o en llocs específics per al seu transport com poden ser: portaesquís, porta equipatges, portabicicletes, durant la circulació del vehicle.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

- El transport de mercaderies inflamables o perilloses.
- El dany causat durant la càrrega i descàrrega dels objectes o equipatges.

Defensa penal i reclamació de danys

La companyia asseguradora assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica o procés arbitral, així com la prestació dels serveis d'assistència judicial o extrajudicial derivats de la cobertura de la seva assegurança.


A més, en un accident de trànsit en què intervingui l'assegurat, quan un tercer ocasiona danys al vehicle, conductor o les persones transportades gratuïtament, la companyia s'encarregarà de la reclamació, tant amistosa com judicialment, al tercer responsable dels danys soferts.


Què cobreix?

A) Defensa i fiança penal.

- Les taxes, drets i costes judicials.
- Els honoraris i despeses de l'advocat i procurador.
- L'abonament de les despeses per assistència extrajudicial justificada.
- L'abonament dels gastos per assistència extrajudicial justificada.
- La constitució de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l'assegurat i el pagament dels costos judicials.

B) Reclamació de danys.

- La reclamació de les gestions i tràmits extrajudicials per obtenir la indemnització per via amistosa.
- L'assistència i defensa jurídica en els processos per a la reclamació dels danys quan no hi hagi rescabalament per via amistosa.


Quins límits té?

Els límits de despeses, honoraris, assistència lletrada, llibertat i costes, dependrà en cada cas de la companyia asseguradora.


Què no cobreix?

- Las indemnizaciones, multas o sanciones a las que fuera condenado el asegurado.
- Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal.
- Els fets causats deliberadament per l'assegurat.
- Els fets causats per la participació en competicions o proves esportives.

Accidents del conductor

Amb aquesta cobertura es garanteix la indemnització dels danys corporals produïts per accidents de circulació del vehicle assegurat, que origina la seva mort, invalidesa permanent o despeses d'assistència sanitària.


Què cobreix?

A) Cobertura per mort.

Pagament als beneficiaris del capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa un cop es presentin els documents acreditatius de la mort del conductor.

B) Cobertura d'invalidesa total o parcial.

Pagament del percentatge sobre el capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa, d'acord al Sistema de Valoració, per danys causats a les persones en accidents de circulació, annex a la llei que regula l'assegurança en la circulació de vehicles de motor, en cas d'invalidesa temporal o absoluta, com a conseqüència d'un accident cobert en pòlissa.

C) Assistència Mèdic Farmacèutica.

- En cas d'accident cobert en pòlissa, es garanteix el pagament de les despeses d'assistència sanitària en què incorri el conductor (per a la resta d'ocupants operarà la cobertura de responsabilitat civil obligatòria).
- Aquesta cobertura afecta les següents despeses: assistència sanitària urgent, assistència mèdica, farmàcia, hospitalització i rehabilitació.


Quins límits té?

- La quantitat d'indemnització per mort varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.
- La quantitat d'indemnització per invalidesa, tant total com parcial, varia depenent de la companyia asseguradora, i correspon al percentatge establert per llei, que variarà depenent de la gravetat o tipus d'invalidesa, de la quantitat reflectida en les condicions particulars de la pòlissa.
- El límit de cobertura Mèdic Farmacèutica varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.


Què no cobreix?

- Els accidents provocats intencionadament pel conductor.
- Els danys del conductor si no ha estat autoritzat a conduir-pel prenedor de la pòlissa o propietari del vehicle.
- Les conseqüències de l'accident de caràcter psítico.
- Les cicatrius o seqüeles estètiques mancades de significació funcional.

Trencament de Vidres

En cas de trencament de vidres del vehicle, la companyia garanteix la reposició o reparació, segons el cas, i les despeses de col·locació de les mateixes.


Què cobreix?

El trencament i les despeses de col·locació de: el parabrisa, vidre del davant i del darrere, vidres de finestres laterals, vidres tintats, sostres corredissos o practicables i la lluna de la capota.


Quins límits té?

El primer any la garantia de vidres serà de 150 €, a partir d'aquí serà sense límit.


Què no cobreix?

- Els danys a les llunes del remolc o caravana que pogués arrossegar el vehicle assegurat.
- Les empremtes, impactes i altres marques superficials que no constitueixin un trencament total o parcial i que no impedeixin la normal visibilitat.
- Els desperfectes o trencaments soferts per qualsevol altre tipus d'objecte de vidre del vehicle diferent als definits anteriorment.

Descarregar el condicionat

Descarregar aquí tota la informació prèvia a la contractació de l'Assegurança de Camió Clàssic amb SegurClassic.

Descarregar

¿Per què contractar l'
Assegurança de camió clàssic amb Segur Classic?

TARIFA PLANA PEL TEU CLÀSSIC

Tarifes sense cap sorpresa en el preu, conegui abans de sol·licitar la seva assegurança, sense donar cap dada personal i en només 10 segons el preu FINAL i real de la seva pòlissa.

- Veure preu de l'assegurança camió clàssic

VEURE COBERTURES

L'única pòlissa de Camions Clàssics que inclou sempre de forma automàtica i sense cost addicional les llunes, els accidents del conductor i l'assistència en carretera.

- Veure cobertures de les assegurances camions clàssics

DEP. SINISTRES PROPI

Amb un tracte personalitzat i individualitzat, lluitem pels seus interessos de la millor manera possible i amb la possibilitat de realitzar tota la gestió de declaració de sinistres o cita de llunes des del web.

EL CLUB

Uneix-te al Club destinat a satisfer totes les necessitats relacionades amb els automòbils clàssics, i no es perdi cap novetat o notícia relacionada amb la nostra major afició, l'automobilisme clàssic.

- Veure notícies