Sol·licitud d'assegurança per Cotxe Clàssic

Sol·licita ara l'assegurança que el teu cotxe clàssic necessita

Pas 1 de la sol·licitud d'assegurança per Cotxe Clàssic Pas 2 de la sol·licitud d'assegurança per Cotxe Clàssic Pas 3 de la sol·licitud d'assegurança per Cotxe Clàssic Pas 4 de sol·licitud d'assegurança per Cotxe Clàssic

Contracta en uns minuts la teva assegurança a Segur Classic a només 4 passos i sense sortir d'aquesta pàgina web, on podràs obtenir el preu definitiu de la teva assegurança, fer la sol·licitud de l'assegurança i si disposes de la documentació, també podràs enviar-nos-la

0%
Sol·licitud d'assegurança per a cotxe clàssic

MARQUES

MOTOR

Cap model disponible per a la marca i motor seleccionat.

Model del Cotxe

Sí el seu model no apareix en el llistat i té més de 25 anys o té algun altre problema amb la sol·licitud, pot utilitzar la sol·licitud en fromato PDF descarregant en aquest enllaç.

Models

Cap versió disponible per a la marca, motor i model seleccionat

Versión

Sí el seu model no apareix en el llistat i té més de 25 anys o té algun altre problema amb la sol·licitud, pot utilitzar la sol·licitud en fromato PDF descarregant en aquest enllaç.

Versiones

No és possible continuar amb el procés, disculpi les molèsties, pot utilitzar la sol·licitud en fromato PDF descarregant en aquest enllaç.

Confirmeu la vostra selecció

()

Introducción de datos para el Seguro de Clásico

Rellene el siguiente formulario o Descargue el documento de solicitud de seguro
Tanto el propietario como el tomador deben tener más de 25 años.

Té actualment un vehicle clàssic assegurat en Segur Classic?

Dades del seu vehícle NO clàssic

 

¿ Li ha recomanat algun amic, familiar... ?

Dades del seu "Padrí" a Segur Classic (amic, familiar ...)

Dades del Propietari

Nom del Propietari

Primer cognom

Segon cognom

Nacionalitat

Document

Número Document

Dades del Conductor
Les dades del conductor i del propietari son les mateixes

Nom Conductor

Primer cognom

Segon cognom

Nacionalitat

Document

Número Document


Via
Adreça
Número
Pis
Porta

Població

Còdig Postal

Telèfon

E-Mail (s'utilitzarà aquesta adreça per l'enviament de la documentació de la pòlissa)

Dades del Vehícle Clàssic
¿ Porta bola d'enganxament ?
¿ Voleu incloure assistència ?

Data d'inici de cobertura


Matrícula
Quilometratgeuilometratge
Dades bancaries

¿Com ens ha conegut?
Avis Legal
Confirmo que he leido y acepto el aviso legal.

Acepto condiciones establecidas.

Solicitud enviada!

Bienvenid@ a Segur Classic

Le agradecemos que haya confiado en nosotros para proteger su coche clásico, en estos momentos iniciamos el trámite para la emisión del seguro de su coche clásico, en el correo electrónico que nos ha facilitado en el paso anterior usted habrá recibido un mensaje con el documento que certifica est a tramitación. En un plazo máximo de 48h. laborables usted recibirá otro mensaje de Segur Classic en el mismo correo con la documentación definitiva de las pólizas de seguro y recibirá el cargo de la prima en su cuenta bancaria.

A continuación envíenos la siguiente documentación:

- Copia de ficha técnica y permiso de circulación del vehículo clásico.
- Copia de permiso de circulación del vehículo habitual.*
- Copia del carnet de conducir del conductor.

Puede enviar esta documentación por e-mail a la dirección segurclassic@segurclassic.com.
*En el caso que la persona que aparece el permiso de circuación del vehículo habitual no coincida con la del conductor o tomador de la póliza o sea una empresa, es preciso enviar la copia del seguro del vehículo habitual.

- Tambien recibirá por correo postal las pólizas físicas, en aproximadamente 1 semana la del vehículo y en 2 o 3 semanas la de la asistencia, RECUERDE usted podrá circular una vez haya recibido el e-mail con las dos pólizas, no es preciso que espere recibirlas por correo postal.

Documentación enviada!

TRAMITACIÓN

Adjuntamos la documentación a su póliza y continuamos con el trámite de su seguro de coche clásico

CONFIRMACIÓN

Usted a recibido un correo electrónico en la dirección indicada en la solicitud con el domcumento que certifica el inicio del trámite, en un plazo máximno de 48h. se le mandará un  correo electrónico con dos archivos adjuntos, uno con la póliza del vehículo y otro con la asistencia en carretera.

- Tambien recibirá por correo postal las pólizas físicas, en aproximadamente 1 semana la del vehículo y en 2 o 3 semanas la de la asistencia, RECUERDE usted podrá circular una vez haya recibido el e-mail con las dos pólizas, no es preciso que espere recibirlas por correo postal.